P.S. SPORT CARGO CO,.LTD

บริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ถึง ประเทศไทยพร้อมบริการช่วยซื้อสินค้าแบบครบวงจร

@pssportcargo

02-552-7201 กด 1 083-928-6600

โกดังจีน

โกดังกวางเจา (1)

โกดังใหญ่รับสินค้าไม่จำกัดจำนวน

Warehouse Baiyun Guangzhou
广州市白云区新市镇鹤边村鹤泰路二横路1号 明通物流公司院内 PS仓库1,(要注明:在明通重型物流集团有限公司院内)
PS warehouse. No.1 hebianhetai Rd.,erheng Rd.,Xinshi borough.,
Baiyun, Guangzhou,China 510080
Tel: 020-86087060
Fax: 020-86089779
收件人:王银丰 转 客户代码
(例如 客户代码是AAAA ,收件人处务必写上:王银丰 转 AAAA)
如果物流单或者快递单上没有客户的代码/唛头,仓库不收货哦!

โกดังกวางเจา (2)

Warehouse Zhengming Guangzhou โกดังเล็ก รับสินค้าไม่เกิน 3 กระสอบ

ส่งของชิ้นเล็กทางไปรษณีย์

โกดังอิอู

โกดังซัวเถา

โกดังเซินเจิ้น

โกดังไท่ผิง (ตงก่วน)