P.S. SPORT CARGO CO,.LTD

บริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ถึง ประเทศไทยพร้อมบริการช่วยซื้อสินค้าแบบครบวงจร

List of Service

บริการ
ขนส่งสินค้าทางรถ

บริการ
ขนส่งสินค้าทางเรือ

บริการ
ขนส่งแบบเหมาตู้

บริการ ช่วยเหลือในการ
เดินทางไปสั่งซื้อสินค้าที่จีน

บริการ เจ้าหน้าที่ล่ามประจำ
สำนักงานจีน ติดต่อสั่งสินค้า

บริการ สั่งของจาก
เว็บไซด์จีนยอดนิยม

บริการ
โอนเงินจ่ายร้านค้า

คำนวณ
ค่าบริการ

PS SPORT CARCO Application
Application เช็คข้อมูลการจัดส่ง
ผ่านมือถือและเว็บไซด์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
อย่ารอช้า! Download ได้แล้ววันนี้!
ขั้นตอนการใช้บริการ ขั้นตอนการใช้บริการสำหรับลูกค้าใหม่

01 ทำการเปิดรหัสใหม่ กับทางเจ้าหน้าที่

ลูกค้าสามารถติดต่อไปที่ 02-5527201 กด 1 หรือ 083-928-6600

และแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าต้องการขนส่ง สินค้าจากจีนมาไทย โดยยังไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อน

ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงประเภทของสินค้าที่ทางลูกค้าต้องการส่ง และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น

เพื่อทำการเสนอราคา หลังจากแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดรหัสให้กับทางลูกค้า

02 แจ้งรหัสลูกค้ากับทางร้านค้า

ให้ร้านค้าระบุรหัสลูกค้าในเอกสารการส่งของ และบนหีบห่อของสินค้า

พร้อมระบุ ระบุตัวอักษร K ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางรถ หรืออักษร M

ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางเรือ

03 ร้านค้าส่งสินค้าเข้าโกดังจีน

04 เมื่อสินค้ามาถึงไทย ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อให้ลูกค้าชำระค่าขนส่ง

05 ลูกค้าแจ้งชำระค่าขนส่งพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน

06 สินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าตามเงื่อนไขภายใน 1-2 วัน

     หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน

ติดต่อสอบถาม

02-552-7201 กด 1

หรือ 083-928-6600

@pssportcargo
ข่าวสาร และ โปรโมชั่น